Romantiškas viešbutis Venecijoje

| Viešbutis medaus mėnesiui Venecija | romantiški viešbučiai Venecija Rialto | 4 žvaigždučių viešbutis Venecija povestuvinei kelionei |


Mūsų romantiški Junior Apartamentai...

Jūsų medaus mėnesiui ar romantiškiems apsilankymams viešbutis „Hotel Rialto“ Venecijos centre skiria savo rafinuotus „junior suite“ apartamentus. Siūlydamas „junior suite“ apartamentus su vaizdu į Canal Grande ir Ponte di Rialto, vienas iš romantiškų Venecijos viešbučių „Hotel Rialto“ kviečia susituokti Venecijoje.

Venice hotel

Paslaugos

Viešbutis Rialto negalëjo nepasiûlyti aukšto lygio prabangos ir paslaugø geriausiam poilsiui Venecijoje. Galime išvardyti šias bendrasias paslaugas: interneto prieigos taškas, seifas, liftas, kuriuo patogiai pakilsite á viršutinius aukštus ir á panoraminæ terasà, visuomet pasirengusià padëti sveèiams šveicoriø tarnybà, valiutos keitykla, nešikai ir vaikø prieþiûra, be to, visà parà dirbanèio durininko paslaugos, daugiakalbis personalas, skalbyklos paslaugos, kambariø tarnyba, baras ir restoranas, veikiantys nuo balandþio iki spalio.

Šiuo metø laiku pusryèiai pateikiami terasoje, kad galëtumëte ávertinti puikø vaizdà á Rialto tiltà.

Visuose kambariuose yra vonios kambarys arba dušas, oro kondicionierius, tiesioginë telefono linija, palydovinë televizija, minibaras ir plaukø dþiovintuvas.

Be to, prieš viešbutá yra gondolø pontonai, vandens taksi ir garlaiviai ACTV 1 ir 2.

Patogumai

  • Šveicorius
  • Nešikø paslaugos
  • Liftas
  • Panoraminë terasa
  • Radijas
  • Seifas
  • Valiutos keitykla
  • Vaikø prieþiûra
  • 24 val. per parà veikianti recepcija

PhotogalleryVenice hotels