و تعرفه ها ها رزرواسیون > درخواست بررسی موجود بودن اتاق

قسمت های ضروری(*) فرم زیر را پر کنید و کارکنان ما در اسرع وقت پاسخ شما را با ایمیل خواهند داد. اگر از پاسخ دریافت شده رضایت دارید، می توانید بر اساس شرایط درج شده در ایمیل و با ارسال کردن مشخصات کارت اعتباری خود بافرم ایمن رزرو را تایید کنید.

nozio

نرخ های ویژه اینترنتی

از 21 August 2016 تا 02 September 2016

Best Price Guaranteed with RIALTO promocode| - Rialto Hotel Venice

مشخصات فردی

نام خانوادگی *


نام *

کشور *

ایمیل *

فکس

درخواست های ویژه:

اطلاعات رزرو

تاریخ ورود *

تاریخ خروج *

تعداد بزرگسالان *

کودکان (0 - 12)

نوع اقامت گاه مورد نظر

تعداد اتاق ها

تخت اضافی

 *
*

به نام *


اطلاعاتی درباره پردازش اطلاعات فردی

بر اساس مصوبه 2003/196 ماده 13 (قانون مربوط به حفاظت از اطلاعات خصوصی) کنترل کننده داده ها بدین وسیله به اطلاع شما می رساند که:
a) پردازش اطلاعات فردی شما به منظورهای زیر انجام می شود:
1. تعهدات قراردادی: جهت ارائه خدمات و کالا به میهمانان؛
2. تعهدات قانونی: تنظیم صورت حساب، دفاتر قانونی حسابداری، ارتباطات با مقامات استعلام کننده؛
3. ارتباط با بانک ها و سایر موسسات مشابه، جهت گردآوری مشخصات اعتباری و سایر فعالیت های مربوط به تعهدات قراردادی؛
4. ارائه خدمات در طول دوره اقامت شما (خدمات منشی گری، تحویل مرسولات، رزرو خدمات بیرونی) یا بعد از اقامت شما (ارسال پیشنهادات ویژه، رویدادها یا موارد مشابه)

پردازش با سیستم های دستی و/یا خودکار مناسب برای ذخیره، مدیریت و ارسال داده ها، و بر اساس قوانین منطقی انحصاری برای همین کار، بر اساس داده های شما و با موافقت شما جهت انجام سریع هرگونه اصلاحات، اضافات و بروزرسانی ها انجام می شود؛

b) در صورتی که با موارد 1، 2 و 3 بند a) موافقت نکنید:
1. در صورتی که اطلاعات برای تراکنش یا عملیات لازم باشند، امکان شروع یا ادامه تراکنش، یا برخی عملیات وجود نخواهد داشت؛
2. برخی عملیات که نیازمند تبادل داده ها به جاهایی که کارشان به این عملیات مربوط است، شدنی نخواهند بود؛
3. عدم تبادل داده ها به جاهایی که به فعالیت های دیگر می پردازند، که منحصراً به تراکنش ارتباط ندارند.

c) علاوه بر فردی که در شرکت کنترل کننده داده ها بعنوان مسئول تعیین شده است، داده ها و اطلاعات شما ممکن است در اختیار این بخشها و افراد قرار داده شود:
1. هتلی که در آن اقامت می کنید؛
2. مشاور مالیاتی (برای امور اداری)؛
3. سازمان های عمومی یا خصوصی، و نیز بعد از بازرسی ها یا ممیزی ها؛
4. افراد یا بخشهایی که بر اساس قانون مجازند به اطلاعات شما دسترسی داشته باشند؛
5. شرکت های ثالث تامین کننده خدمات و کالا.

d) e) شما می توانید در هر زمانی حقوق خود را بر اساس ماده 7 از مصوبه شماره 2003/196 که برای راحتی شما در اینجا ذکر کرده ایم، با توجه به کنترل کننده داده ها استفاده کنید:

ماده 7. حق دسترسی به اطلاعات فردی و سایر حقوق
1. هر کس حق دارد در خصوص وجود اطلاعات شخصی خود حتی اگر ثبت نشده باشد، و مکاتبات و ارتباطات به صورت قابل فهمی نباشند استعلام کند.
2. هر کس حق دارد موارد زیر را جویا شود:
a. منشاء اطلاعات فردی؛
b. هدف و فرایند پردازش آنها؛
c. منطق اعمال شده در پردازش با استفاده از شیوه های الکترونیکی؛
d. اطلاعات هویتی کنترل کننده، مدیران و نماینده تعیین شده بر اساس ماده 5، بند 2؛
e. افراد و بخشها یا گروه بندی افراد و بخشهائی که اطلاعات فردی ممکن است برای آنها ارسال شده یا بعنوان نماینده تعیین شده در منطقه، مدیران یا کارکنان موظف ممکن است از آنها آگاهی یابند.
3. هر کس حق دارد:
a. اطلاعات را در صورت تمایل بروزرسانی، اصلاح یا اضافه نماید؛
b. ابطال، انتقال به شکل بی نام یا مسدود کردن داده های پردازش شده ای که برخلاف قانون هستند، شامل آنهای که نیازی به نگهداری آنها برای هدف جمع آوری یا پردازش نمی باشد؛
c. درخواست تاییدیه ای بکند مبنی بر اینکه عملیات موارد a) و b) فوق و اطلاعات مربوطه به کسانی که می بایست ارائه یا توزیع شده اند، بجز در مواردی که انجام چنین کاری غیرممکن یا نیازمند اقدامات بی تناسب با حق محفوظ باشد.
4. هر کس حق دارد با این موارد بطور کامل یا جزئی مخالفت کند:
a. پردازش اطلاعات فردی مربوط به خود به دلایل موجه، حتی اگر برخلاف مقصود جمع آوری آنها بوده باشد؛
b. پردازش اطلاعات فردی مربوط به خود جهت ارسال مطالب بازاریابی مستقیم یا انجام نظرسنجی های بازاریابی یا مکاتبات بازرگانی.

اجازه می دهم مشخصات فردی مرا پردازش کنید *
اجازه می دهم مشخصات فردی مرا پردازش (Newsletter)کنید *