وقايع ونيز | رويدادهاي ونيز | اخبار ونيز | نمايشگاه هاي ونيز | کنسرت هاي ونيز | تئأترهاي ونيز | فستيوال ونيز | موزه هاي ونيز | hotels


رویدادهای ونیز و نواحی اطراف: جزئیات

از March 13 2015 تا March 29 2015

Verdi, La Traviata

Giuseppe Verdi is Italy's most ...

از December 19 2014 تا April 26 2015

Mondo Novo. Le vedute d?ottica e Olafur Eliasson

An extraordinary exhibit curated by ...

از October 25 2014 تا May 03 2015

Per il bene della Pace [For the sake of peace] exhibit

One of the year's most ...

از May 17 2015 تا May 17 2015

Festa della Sensa 2015

Once again this year, the ...

- برگشت به نمایه - قبلی >>